default logo

XRC-100N(Fräs)

fras-produktXRC-100N Fräs

XRC-100N är en 100 kWa hydrauliskfräs avsedd främst för fräsning av betong och sedimentära bergarter. Direktdrivningen från hydraulmotorn ger upp till 60% högre effekt jämfört med drivning med växellåda. Fräsen drivs av bärmaskinens hammarkrets som måste hålla för fräsen minsta angivna tryck och flöde för att inte påverka fräsens prestanda negativt.  Om fräsen kör fast skyddas hydraulmotorn av en dränledning som kopplas direkt till bärmaskinens hydrauloljetank. Det är viktigt att returledningen har minsta möjliga mottryck (några bar) och därför rekommenderas att slangarna inte utrustas med snabbkopplingar. Det rekommenderas att bärmaskinen utrustas med en extra dränledning som går direkt till tanken.

 Fräsen har ett stort oljebehov för att få ut max vridmoment, därför krävs att hydraulsystemet kan ge  200 l/min vid ett rekommenderat arbetstryck 300 bar

Fräsen är lämplig till att fräsa t.ex. kalksten, betong, armerad betong, asfalt samt tjäle och producerar då material i storleksordningen 0-30mm. Fräsen kan köras under vatten. Inget nytt material behövs för fyllning eftersom det bearbetade materialet kan användas som fyllning.