default logo

OM OSS

Om Ståhles Mining & Construction AB

Introduktion

SMC AB säljer specialiserad utrustning och erbjuder kompetens för demolering och återvinning. SMC:s huvudkontor ligger i Stockholm, med återförsäljare och serviceställen i hela landet.

SMC Affärsidé

SMC  levererar hydrauliska rivningsverktyg för demolering, hålslagning, återvinning och liknande ändamål samt slitdelar till entreprenad maskiner.
Alla produkter levereras under eget varumärke, med distinkta egenskaper helt eller delvis framtagna av SMC med hänsyn till den svenska och nordiska marknadens krav.

Produkterna är innovativa, specialiserade och lättservade till ett attraktivt pris.
Produkter: Hydrauliska hammare, saxar, pulveriserare och liknande mekaniskt demolerande verktyg. Rivning och sorterings gripar och gripdon. Hydrauliska magneter.

Verktyg för kontrollerad demolering. Främst hydrauliska fräsar, för exakt rivning utan att skada kringliggande konstruktioner.

Slitdelar: såsom hammarmejslar, håldrivnings-, pål- och vingfundaments- don och andra specialtillsatser för hammare. Slitdelar till allehanda saxar, pulveriserare och gripverktyg. Skoptänder, fräsdubbar, borrkronor och andra slitdelar till demoleringsverktyg eller entreprenadmaskiner.

Reservdelar: till samtliga på marknaden förekommande demoleringsverktyg.

Service

Vi har den bästa och snabbaste hammarservicen i landet, med specialutrustade verkstäder.
Vi servar alla fabrikat.
Vi  har auktoriserad kompetens vad gäller felsökning av alla förekommande demoleringsverktyg.

Besiktning och haveriutredning av auktoriserad besiktningsman. Se besiktning.nu (Sveriges Handelskammare).

Lager

SMC har alltid nya  hydraulhammare och fästen i lager så att snabb leverans.
Ett stort lager av reservdelar till egna verktyg och dom vanligaste övriga verktygen på marknaden, framförallt mejslar, bussningar packningar m.m
(Montabert, Krupp, Rammer, Furukawa, m.m.)

Teknisk utveckling

SMC ligger på framkant för att utveckla nya demoleringsverktyg tillsammans med våra leverantörer. Fokus ligger på verktyg för kontrollerad demolering.

Kunden

Kunden är i centrum, kundens produktion är vårt fokus.

Historik

SMC AB, Ståhles Mining and Construction AB. Företaget startades av Anders Ståhle 1997-05-21, som sedan dess har varit dess verkställande direktör.

 

PROFFESIONELLT CV Anders Ståhle
SVENSK BERGSINGENJÖR (KTH GRUV) 1978
1972-1976 ”AMANUENS” INSTITUTIONEN FÖR GEOLOGI BERGS KTH 1/2 TID
1978-1979 MILITÄRTJÄNST UPPSALA
1974-1981 BOLIDEN AB ,BOLIDEN MINERAL AB
SLUTADE SOM ”BITR GRUVCHEF” RÄVLIDENFÄLTET LAPPLAND
1982-1986 SANDVIK ROCKTOOLS AB
”BORRMÄSTARE” STATIONERING PARIS
BORRTEKNISKT STÖD TILL ATLAS COOPCOS DOTTERBOLAG I EUROPA
1986-1993 MONTABERT S.A. LYON
SLUTADE SOM ”DOTTERBOLAGSCHEF” MONTABERT SVENSKA AB
1993-1997 KRUPP BAUTECHNIK GMBH ESSEN
”TECHNICHE BERHIER”
VERKSAMHETS OMRÅDE SVERIGE NORGE FINLAND
1997- VD PÅ SMC AB STOCKHOLM

 

Produkter

SMC AB förser kunden med ett fulltständigt produktsortiment vad gäller hydrauliska demolerings-verktyg och slitdelar. I produktsortimentet ingår bla. hydrauliska hammare, saxar, pulveriserare, sorteringsgripar, fräsar, mejslar, tänder, fem-fingers harvar och slitdelar alla av eget märke. Alla produkter är framtagna av SMC AB speciellt med den Svenska marknaden och Svenska förhållanden i åtanken. Alla designer är ett resultat av SMC AB:s långa erfarenhet inom demolerings och återvinnings branschen vilket ger oss möjligheten att erbjuda våra kunder utrustning och lösningar som är speciellt framtagna med svenska förhållanden och applikationer inom demolering och återvinning i åtanke. Förutom ovannämnda produkter så erbjuder SMC bergskrotningshammare, bommar till kross anläggningar, ugnshammare, stolpslagningsdon, krossanläggningar, spåntvibratorer samt utveckling diverse specialdesignade mejslar för rivning och återvinning i svåra förhållanden. Vår personal har lång erfarenhet i branschen och vi kan med vår flexibilitet jobba fram produkter som kommer att passa er applikation och er som kund bäst.

Värderingar och besiktigar

Anders Ståhle är av Svenska handelskammaren auktoriserad värderingsman. I och med detta kan vi erbjuda er värdering av utrustning och produktionsanläggningar.

Rådgivning

Vår personal hjälper er gärna att med jobba fram tekniska lösningar eller produktionsprocedurer för att effektivisera er verksamhet. Ring oss om ni vill ha rätt kompetens!