default logo

Pulveriserare (Bredkäftade saxar)

Pulveriserare - fasta XP-E  och roterande XRP-E med utbytbara slitdelarFasta pulveriserare av typ XP-E används främst för återvinning och sekundär demolering.
XP-E är byggd i 400 Hardox. Inre delen av käften är utrustad med vändbara knivar i 600 Hardox.
Fast och rörlig käft är utrustade med bultade tänder i stålgjutgods.
Pulvriseraren har separat monterad accelerationsventil som ger en cykeltid om ca 5 sek.


Roterande pulveriserare XRP-E är främst avsedd för primär demolering, kan även med framgång användas vid återvinning.
XRP-E är byggd i 400 Hardox. Inre delen av käften är utrustad med vändbara knivar i 600 Hardox.
Fast och rörlig käft är utrustade med bultade tänder i stålgjutgods. Pulveriseraren har 360° oändlig rotation.
Pulvriseraren har separat monterad accelerationsventil som ger en cykeltid om ca 5 sek.


Modell XRP-12E XRP-22E XRP-35E
Vikt (kg) ex. Fäste 1250 2300 2950
Längd, stängd käft (mm) 1840 2468 2663
Bredd, stängd käft (mm) 1201 1714 1840
Käft Bredd, rörlig käft (mm) 330 346 370
Käft Bredd, fast käft (mm) 384 470 532
Käftöppning 720 925 1056
Rotations flöde (l/min) 24 24 24
Rotations max tryck (bar) 200 140 140
Öppning/stäng. Flöde (l/min) 100~180 150~250 200~300
Öppning/stäng. Tryck (bar) 320 320 320
Klippkraft, spets (ton) 51 67 78
Bärmaskinens Vikt (ton) 15~24 24~35 28~50