default logo

Rivnings och Sorteringsgripar

För tung demolering och sortering av restmaterial Grip
Hydrauliska gripar avsedd för sortering och lättare demolering. Med 360° oändlig rotation och en kropp som är helt byggd i Hardox 400. Rivningsgripen är dessutom oftast utrustad med dubbla kolvar samt dubbla rotationsmotorer.

Samtliga tapplägen är utrustade med bussningar för att minska slitage på svepetsinfästningar och öka livslängden på rivningsgripen. Vid eventuellt slitage, som förorsakar glapp i dess infästningslägen, kan detta enkelt avhjälpas utan behov av att byta hela svepet eller svepets infästning.

Svepen är utrustad med shimsbara ändstopp för att förebygga kolvhaveri till följd av översträckning av svepet. Svepen är dessutom försedda med utbytbara bultade spadskär.

XDB

- Tunga Rivningsgripar typ E

- dubbla kolvar, 360° rotation
Modell XDB-1200E XDB-1600E XDB-2400E
Vikt 1050 1444 2248
Höjd, stängd käft (mm) 1456 1680 1790
Höjd, öppen käft (mm) 1314 1516 1613
Bredd, spad (mm) 900 1000 1250
Kapacitet (l) 472 727 1052
Max käftöppning (mm) 1913 2221 2381
Rotations flöde (l/min) 48 48 48
Rotations max tryck (bar) 140 140 140
Öppning/stäng. flöde (l/min) 40~80 60~120 80~160
Öppning/stäng. maxtryck (bar) 300 350 350
Bärmaskinens vikt 11~18 18~30 25~50