default logo

Hydrauliska Fräsar

För tung demolering och schaktning Hydrauliskräs
Fräsen är ett kraftfullt rivnings och schaktverktyg. Fräsen tillåter precisionsarbete och fortplantar relativt lite vibrationer till omgivningen. Fräsen producerar material som är lämpligt för återfyllning.

Användningsområden:

-Kontrollerad demolering av betong/armerad betong
-Fräsning av kalksten t.ex. rörgravar och kabelschakt
-Fräsning av tjäle

Övriga användnings områden är:

-Muddring
-Stubbfräsning
-Rivning av ungsfoder
-Planfräsning av betong och asfalt

Fräsen kan anpassas efter användningsområde med olika typer av fräshuvuden, trummor eller fräshjul. SMC arbetar nära kunden vid anpassning av verktyg efter applikation. De flesta material kan fräsas, kontakta SMC vid frågor om applikationer.


XRC

- för demolering, markarbeten, tjäle, stubbar, mm.

Modell XRC-45-4E XRC-65-2E XRC-100N XRC-120-3E
Vikt, ex. Fäste (kg) 450 850 1000 1600
Antal dubb 40 48 48 44
Trumbredd (mm) 620 780 800 850
Trumdiameter (mm) 400 575 575 650
Obelastat flöde (l/min), vid 50 bar 85 170 190 300
Vridmoment (Nm), vid 210 bar 23400
Vridmoment (Nm), vid 350 bar 5200 10400 13300 -
Skärkraft (N), vid 210 bar -
Skärkraft (N), vid 350 bar 26000 36174 46261 72000
Rekommenderat varvtal (rpm) 90 80 85 75
Rekommenderat tryck (bar) 210 300 300 300
Max tryck (bar) 350 350 350 350
Max flöde (l/min) 100 170 250 320
Effekt (kW) 45 65 100 120*
Dubb dia. (mm), flera typer   finns 20 25 25 30
Rekommenderad   Rotationsenhet XRU-2 XRU-3 XRU-3 XRU-4
Bärmaskinens vikt (ton) 7~15 10~20 15~30 30~40