default logo

XRC-120-3E(Fräs)

Erkat_EDIT!Most important 2Hydrauliska rotationsfräs XRC-120-3ER  

 

Fräsen är direktdriven från hydraulmotorn vilket ger upp till 60 % högre effekt jämfört med drivning genom växellåda. Fräsen drivs av bärmaskinens hammarkrets som måste hålla för fräsen minsta angivna tryck och flöde för att utnyttja fräsens fulla kapacitet.  Om fräsen kör fast skyddas hydraulmotorn av en dränledning som kopplas direkt till bärmaskinens hydrauloljetank. D.v.s. en separat dränledning för retur till tank behövs.

Fräsen är lämplig till att fräsa t.ex. berg, betong, armerad betong, asfalt, kalksten, sandsten samt tjäle och producerar då material i storleksordningen 0-30mm.

 

Fräsen kan utrustas med vattensprinkler system för dammbindning. Trumman är vid leverans utrustad med 44 stycken standard 1 ¼ tums dubb utöver det levereras 30 extra dubb med bakre låsring. I leveransen ingår även 2 slangar för drift samt dränledning med filter, inga snabbkopplingar ingår i leveransen.