default logo

XDB-2400E(Grip)

grip-produkt.jpg

XDB-2400E Rivningsgrip typ E

En hydraulisk grip avsedd för sortering och lättare demolering. XDB-2400E har 360° oändlig rotation och en kropp som är helt byggd i Hardox 400. Rivningsgripen är dessutom utrustad med dubbla kolvar samt dubbla rotationsmotorer. Samtliga tapplägen är utrustade med bussningar för att minska slitage på svepetsinfästningar och öka livslängden på rivningsgripen. Vid eventuellt slitage, som förorsakar glapp i dess infästningslägen, kan detta enkelt avhjälpas utan behov av att byta hela svepet eller svepets infästning. Svepen är utrustad med shims-bara ändstopp för att förebygga kolvhaveri till följd av översträckning av svepet. Svepen är dessutom försedda med utbytbara bultade spadskär.

XDB-2400E har en arbetsvikt som ligger på ca 2250kg (exklusive infästningen till bärmaskinen) bärmaskinen bör väga 25-40 ton.  bärmaskinen bör kunna leverera ett flöde på 48 l/min vid ett max tryck på 140 bar till rotationen av rivningsgripen, samt 80~160 l/min vid ett max tryck på 350 bar till öppning/stängning av svepet.