default logo

XDB-1200E(Grip)

grip-produkt.jpgXDB-1200E Rivningsgrip typ E

En hydraulisk rivningsgrip avsedd för sortering och lättare demolering. XDB-1200E har 360° oändlig rotation och en kropp som är helt byggd i Hardox 400. Rivningsgripen är dessutom utrustad med dubbla kolvar samt dubbla rotationsmotorer. Samtliga tapplägen är utrustade med bussningar för att minska slitage på svepets infästningar och öka livslängden på rivningsgripen. Vid eventuellt slitage, som förorsakar glapp i dess infästningslägen, kan detta enkelt avhjälpas utan behov av att byta hela svepet eller svepets infästning.

Svepen är utrustad med shimsbara ändstopp för att säkerställa god gripförmåga samt förebygga kolvhaveri till följd av översträckning av svepet. Svepen är dessutom försedda med utbytbara bultade spadskär. XDB-1200E har en arbetsvikt som ligger på ca 1050kg (exklusive infästningen till bärmaskinen) bärmaskinen bör väga 11-18 ton.  Bärmaskinen bör kunna leverera ett flöde på 48 l/min vid ett max tryck på 140 bar till rotationen av rivningsgripen, samt 40~80 l/min vid ett max tryck på 300 bar till öppning/stängning av svepet.