default logo

XRC-65E(Fräs)

fras-produkt

XRC-65E 

 

Fräsen är direkt driven från hydraulmotorn vilket ger upp till 60% högre effekt jämfört med drivning genom växellåda. Fräsen drivs av bärmaskinens hammarkrets som måste hålla för fräsen minsta angivna tryck och flöde för att full effekt ska uppnås. Hydraulmotorn skyddas mot fast-körning av en dränledning som kopplas direkt till bärmaskinens hydrauloljetank.

Fräsen är lämplig till att fräsa t.ex. betong, armerad betong, morän och blandmaterial och producerar då material i storleksordningen 0-30mm. Inget nytt material behövs för fyllning eftersom det bearbetade materialet kan användas som fyllnadsmaterial. Fräsen går med fördel att köra under vatten.