default logo

XRC-45E(Fräs)

fras-produkt

XRC-45-4E Fräs

Fräsen är direkt driven från hydraulmotorn vilket ger upp till 60% högre effekt jämfört med drivning genom växellåda. Utrustningen är lämplig att monteras på rototilt. Fräsen drivs av bärmaskinens hammarkrets som måste hålla för fräsen minsta angivna tryck och flöde för att full effekt ska uppnås. Hydraulmotorn skyddas mot fastkörnig av en dränledning som kopplas direkt till bärmaskinens hydrauloljetank.

 

Fräsen är lämplig till att fräsa t.ex. betong, armerad betong, asfalt samt tjäle och producerar då material i storleksordningen 0-30mm.  Inget nytt material behövs för fyllning eftersom det bearbetade materialet kan användas som fyllnadsmaterial. Utrustad med träfräsningsdubb kan fräsen med fördel användas till att fräsa stubbar. Fräsen kan köras under marknivå och det bearbetade materialet blir med träfräsningsdubb som sågspån.